004.jpg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Brands Fundraising & Consultancy; de ideale sparring partner

Wilt u als ondernemer gebruik maken van subsidies? Of maakt u al gebruik van subsidies en hebt u behoefte aan begeleiding? Brands Fundraising & Consultancy staat u graag terzijde. Met onze brede ervaring in verschillende sectoren zijn wij de ideale sparring partner voor uw onderneming.

Zowel bij het aanvraag- als administratietraject kunnen wij u begeleiden op de manier die het beste bij u past. Hieronder vindt u een overzicht van enkele subsidieregelingen die mogelijk interessant zijn voor uw onderneming.

Subsidie voor innovatie

Omdat innovatie vooral binnen het MKB tot stand komt, stimuleert de overheid innovatieve ontwikkelingen binnen deze bedrijven. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele bekende subsidieregelingen:

WBSO-subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO is een laagdrempelige subsidieregeling die doorlopend aangevraagd kan worden. U kunt subsidie ontvangen voor de uren die u besteedt aan technisch nieuwe ontwikkelingen binnen uw onderneming. Hierbij kan het gaan om onderzoek naar de verbetering van bepaalde productieprocessen of de ontwikkeling van een nieuw product.

Het criterium is dat het om een technisch nieuwe ontwikkeling voor uw bedrijf gaat. Het subsidiebedrag is gekoppeld aan het aantal uren dat u besteedt aan onderzoek en ontwikkeling. U ontvangt de subsidie in de vorm van een vermindering van de afdracht loonheffing. Voor zelfstandigen geldt een vaste aftrek, mits aan het urencriterium van 500 ontwikkelingsuren per kalenderjaar wordt voldaan.

 

Subsidie voor de visserijsector

Voor visserijondernemingen staan regelmatig interessante subsidieregelingen open. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van duurzame visserijgebieden, Collectieve Acties in de Visketen en Innovatie in de Visketen. Samenwerking en innovatie zijn belangrijke criteria bij deze regelingen. Voor de laatste stand van zaken rond deze subsidies kunt u bij ons terecht.

Subsidie voor duurzame bedrijfsmiddelen

Elk jaar publiceert de overheid een lijst met bedrijfsmiddelen die aangemerkt zijn als energiezuinig of milieuvriendelijk. Omdat de overheid de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen wil stimuleren geldt voor deze investeringen een subsidie in de vorm van een extra fiscale aftrek. Deze extra investeringsaftrek kan oplopen tot 58%. Het netto-voordeel op een investering kan oplopen tot bijna 15%.

Brands Fundraising & Consultancy kan voor u nagaan of een investering die u wilt doen in aanmerking komt voor deze extra aftrek. Ook kunnen wij het gehele traject van aanvraag en verantwoording verzorgen.

Subsidie voor buitenlandse activiteiten

Wilt u de buitenlandse markt betreden of wilt u uw bestaande activiteiten uitbreiden? De overheid stimuleert ondernemers stappen te zetten in het buitenland en stelt hiervoor verschillende subsidieregelingen beschikbaar, met name als het gaat om opkomende markten. Zo is er subsidie mogelijk als u de economische of technische haalbaarheid van een activiteit in het buitenland wilt onderzoeken, maar ook als u bijvoorbeeld extern advies wilt inwinnen of een demonstratieproject wilt uitvoeren.

Brands Fundraising & Consultancy kan een intake voor u verzorgen zodat u snel weet of u in aanmerking komt voor subsidie.

Overige subsidies

In Nederland bestaan tal van subsidiemogelijkheden. Vaak staan subsidieregelingen maar een beperkte tijd open waardoor het zaak is dat u op de hoogte bent op het moment dat een regeling open gaat die voor uw bedrijf interessant is.

Brands Fundraising & Consultancy houdt u graag op de hoogte. Ook staan wij altijd open voor een vrijblijvend gesprek op het moment dat u nieuwe plannen aan het maken bent.