006.jpg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Fondsenwerving: de mogelijkheden

Nederland telt duizenden particuliere vermogensfondsen. Al naar gelang de doelstelling en het werkgebied ondersteunen deze fondsen maatschappelijke, religieuze en culturele projecten met subsidie. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen is het meestal van belang dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid bezit, zoals een stichting of een vereniging.

Ook van overheidswege bestaan er subsidieregelingen voor maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Zo zijn er op gemeentelijk en provinciaal niveau vaak potjes beschikbaar om initiatieven vanuit de maatschappij te ondersteunen.

Brands Fundraising helpt stichtingen en verenigingen om subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. U kunt na een korte intake een subsidiescan door ons op laten stellen. Ook verzorgen wij consults op locatie. Zo kunt u in een korte tijd een indruk krijgen hoe fondsenwerving in zijn werk gaat en ideeën opdoen voor een fondsenwervingstraject voor uw instelling.

Subsidiescan

Als eerste stap stellen wij vaak een subsidiescan samen voor instellingen die op zoek zijn naar fondsen. U ontvangt van ons een op maat gemaakt rapport waarin wij alle fondsen in kaart brengen die voor uw instelling of project interessant zijn. In een helder overzicht ziet u per fonds welke bijdrage u kunt krijgen, aan welke criteria u moet voldoen en hoe u een aanvraag kunt indienen. Zo krijgt u een helder beeld van de financieringsmogelijkheden van de verschillende onderdelen van uw project.

Consult fondsenwerving

Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van fondsenwerving verzorgen wij regelmatig consults bij instellingen die behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van fondsenwerving. Wij geven tips over hoe uw instelling fondsenwerving kan aanpakken. Vervolgens kunt u er voor kiezen om onze begeleiding op onderdelen van uw project in te schakelen. Het consult doen wij meestal op locatie om zo een goede indruk te krijgen van de werkzaamheden en toekomstige projecten van uw instelling.

Aanvragen ANBI-status

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) brengt voor een stichting of vereniging verschillende fiscale voordelen met zich mee. Zo is een ANBI-status (bijna) altijd een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de teruggave van energiebelasting. Ook zijn giften aan uw instelling aftrekbaar van de inkomstenbelasing indien uw organisatie over een ANBI-status beschikt. Voor culturele instellingen gelden sinds 1 januari 2012 nog meer voordelen op het gebied van de giftenaftrek.

Ons bureau heeft veel ervaring op het gebied van ANBI-aanvragen. Wilt u weten of uw instelling in aanmerking komt voor de ANBI-status en wat u hiervoor moet doen? Neem contact met ons op voor meer informatie.